इन्टरनेट बैंकिंग सेवा रिनिउ गर्नको लागि आफ्नो खातावालाको नाम, खाता नम्बर, iTouch युजरनेम (username) र आधिकारिक हस्ताक्ष्यर सहितको निवेदन feedback@nicasiabank.com मा पठाउनु होला।