रेमिट्यान्स सेवा

वर्ल्ड रेमिटबाट रकम कसरी पठाउन सकिन्छ ?
१. https://www.worldremit.com/en/Nepal मा लगइन गरी आवश्यक विवरण भरेर सजिलै नेपालमा रहेको आफ्नो वा आफन्तहरूको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । २. https://youtu.be...
Thu, 14 May, 2020 at 2:40 PM
अर्विट रेमिटबाट रकम कसरी पठाउन सकिन्छ ?
१. https://www.orbitremit.com/nepal मा लगइन गरी आवश्यक विवरण भरेर सजिलै नेपालमा रहेको आफ्नो वा आफन्तहरूको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । २. रकम पठाउदा कुनै समस...
Thu, 14 May, 2020 at 2:42 PM