कार्ड सेवा

क्रेडिट कार्डको भुक्तानी अनलाईन मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ ?
तपाईको क्रेडिटकार्डको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला भयो । अब MoBank, Connect IPS र eSewa प्रयोग गरी एन आई सी एशिया क्रेडिट कार्डको आजै भुक्तानी गर्नुहोस् ।|
Thu, 14 May, 2020 at 3:46 PM
कार्ड मार्फत अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ ? IPG Activation
Please find the form in the attachment.
Mon, 8 Jun, 2020 at 3:42 PM
Green Pin - अब डेबिट कार्डको पिन नम्बर आफैले यसरी राख्नुहोस्
Wed, 2 Sep, 2020 at 10:52 AM
प्रिपेड डलर कार्ड Prepaid Dollar Card
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘अनलाईमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद वापतको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर...
Tue, 30 Mar, 2021 at 1:39 PM