कार्ड सेवा

डेबिट कार्डबाट दैनिक/मासिक कति रकम सम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ ?
Thu, 14 May, 2020 at 2:26 PM
क्रेडिट कार्डको भुक्तानी अनलाईन मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ ?
तपाईको क्रेडिटकार्डको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला भयो । अब MoBank, Connect IPS र eSewa प्रयोग गरी एन आई सी एशिया क्रेडिट कार्डको आजै भुक्तानी गर्नुहोस् ।|
Thu, 14 May, 2020 at 3:46 PM
कार्ड मार्फत अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ ? IPG Activation
Please find the form in the attachment.
Mon, 8 Jun, 2020 at 3:42 PM
Green Pin - अब डेबिट कार्डको पिन नम्बर आफैले यसरी राख्नुहोस्
Wed, 2 Sep, 2020 at 10:52 AM