कार्ड सेवा

डेबिट कार्डबाट दैनिक/मासिक कति रकम सम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ ?
Thu, 14 May, 2020 at 2:26 PM
अनलाईन मार्फत डेबिट कार्ड सेवा कसरि अनुरोध गर्न सकिन्छ ?
Thu, 14 May, 2020 at 2:50 PM
क्रेडिट कार्डको भुक्तानी अनलाईन मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ ?
तपाईको क्रेडिटकार्डको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला भयो । अब MoBank, Connect IPS र eSewa प्रयोग गरी एन आई सी एशिया क्रेडिट कार्डको आजै भुक्तानी गर्नुहोस् ।|
Thu, 14 May, 2020 at 3:46 PM
IPG Activation Form
Please find the form in the attachment. 
Tue, 26 May, 2020 at 2:19 PM