तपाईको क्रेडिटकार्डको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला भयो । अब MoBank, Connect IPS र eSewa प्रयोग गरी एन आई सी एशिया क्रेडिट कार्डको आजै भुक्तानी गर्नुहोस् ।|