अन्य सेवाहरु

अनलाइन मार्फत खाता कसरी खोल्न सकिन्छ ?
अनलाइन खाता खोल्दा भरिएको विवरणमा कुनै फरक देखिएमा ईमेल मार्फत आवश्यक संशोधन गर्न अधिस...
Mon, 22 Jun, 2020 at 1:15 PM
भाइबर बैंकिंग (Viber Banking) सेवा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
Mon, 25 May, 2020 at 6:43 PM
घरमै बसीबसी कसरी Covid-19 (कोरोनाभाइरस) सम्बन्धि बिमालेख खरिद गर्न सकिन्छ ?
बिमा खरिदका लागि डिजिटल पोर्टल (https://covid19.nicasiabank.com/) मार्फत बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग एवं वेबसाइट वा सिधै उक्त पोर्टललाई आफ्नो वेब ब्राउजरमा खोलेर ...
Mon, 25 May, 2020 at 6:23 PM
मैले सिर्जना गरेको मेरो टिकटको अवस्था कसरी हेर्न सक्छु ?
Thu, 14 May, 2020 at 3:21 PM